Svētki debesīs un Limbažu draudzē

Saulainajā sestdienas rītā vairāk kā simts Limbažu, Mazsalacas, Salacgrīvas un Valkas adventistu draudzes locekļu pulcējās mācītāja Dzintara Ozoliņa “Celmiņu” mājās uz kopīgu brīvdabas dievkalpojumu. Ar dziesmām dievkalpojumu bagātināja Valkas, Salacgrīvas un Mazsalacas draudžu pārstāvji.


Dievkalpojuma beigās 15 gadu kāzu jubilejā sveicām divus laulātos pārus — Ingu un Dzintaru Ozoliņus no Mazsalacas draudzes, un Anitu un Arkādiju Damsonus no Salacas draudzes. Pēc tam bija pusdienas pie bagātīgi klāta svētku galda, kurā netrūka pat trīsstāvu torte.

Lūkas evaņģēlijā 15:10 Jēzus apliecināja prieku, kāds ir Dieva valstībā, kad cilvēks izvēlas mainīt savu dzīvi un turpmāk dzīvot saskaņā ar Dieva valstības principiem: “Es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas.”

Pēcpusdienā devāmies uz jūru, kur sirds derību ar Jēzu Kristu ūdens kristībā slēdza Varis Šteinbergs. Visapkārt pludmalē bija liels atpūtnieku skaits un kristības bija uzskatāma liecība visiem klātesošajiem par Dieva klātesamību un darbību šodien. Īsās svētrunas laikā pirms kristībām daudzi atpūtnieki pienāca klāt un klausījās mācītāja teiktajā par to, kā Dievs aicina mūs kļūst par Viņa atspulgu šai pasaulē. Pēc kristībām vairāki cilvēki nāca klāt un uzdeva jautājumus par ticību un par bibliskajām kristībām, pagremdējot ūdenī.

“Man šķiet, ka šīs kristības bija brīnišķīga liecība visiem pludmalē klātesošajiem, ka Dievs pārmaina cilvēka dzīvi, ka Dieva Vārds arī šodien ir spēcīgs un neatgriežas pie Dieva, nepaveicis uzdoto darbu,” teica Limbažu draudzes mācītājs Guntis Bukalders. “Priecē cilvēku interese par to, kāpēc mēs pirms kristībām lasām Dieva Vārdu un kāpēc mēs kristām, pagremdējot ūdenī. Kāds no klātesošajiem aizdomājās par notikušo un nāca pie secinājuma, ka viņš esot “puskristīts” un vēlējās zināt, vai arī viņš var saņemt biblisku kristību. Kaut arī šoreiz kristījās viens cilvēks, daudzi kaut nedaudz aizdomājās par savām attiecībām ar Dievu, un tas patiesi priecē.”

Kategorijas: Dievkalpojumi, Misija, Pasākumi, Svētki, Ziņas. Ielieciet grāmatzīmi permalink.