Kontaktinformācija

  • Draudzes mācītājs: 
  • Draudzes vecākais: Gunārs Numurs
  • tālr. +371 28322680

Informācija par dievkalpojumiem, Sv. Vakarēdienu,
Bībeles stundām, bērnu iesvētīšanu un kristībām šeit.

Mūsu adrese:
Septītās dienas Adventistu Baznīcas Limbažu draudze
Burtnieku iela 5–6
Limbaži, LV–4001
Latvija

Dievnams atrodas Limbažu centrā, tieši blakus Limbažu muzejam.


View Larger Map

Comments are closed.