Par Limbažu draudzi

Limbažos adventistu vēsts pirmo reizi atskanēja 1921. gadā, kad misijas darbam Limbažos tika nosūtīts evaņģēlija darbinieks Zommers ar sievu. Zommera sieva sāka izplatīt adventistu literatūru un ielūgumus uz sapulcēm, kuras arī bija labi apmeklētas.

1922. gada pavasarī sekoja kristības, kurās derību ar Dievu slēdza 12 cilvēki. (Starp tiem arī Kolkāne — tagadējā Adventistu Baltijas Ūnijas vadītāja, mācītāja Valda Zilgalvja vecmāmiņa). Tūlīt pēc kristībām — 1922. gadā — tika dibināta adventistu Limbažu draudze, kurai pievienojās arī grupiņa no Vitrupes. Pirmais draudzes vecākais bija Alfrēds Holms no Vitrupes.

1930. gadā draudzes locekļu skaits ir 22 cilvēki. Pēc tam, kad Latvijas valdība izdeva likumu, kas prasīja, ka reliģiskas draudzes mazākais draudzes locekļu skaitam jābūt vismaz 50 locekļiem, visas Limbažu rajona draudzes apvienojās vienā draudzē, izvēloties Salacas draudzi, jo draudzes locekļi galvenokārt dzīvoja Salacas upes lejteces rajonā.

1935.g. — pēdējā zināmā pārskatā ir minēti 93 draudzes locekļi:

 • Ārciems … 13
 • Dikļi … 28
 • Limbaži … 14
 • Staicele … 23
 • Ainaži … 8
 • Vitrupe … 7

Draudzes pulcēšanās vietas Limbažos:

 • Kaljo namā — kādā bijuša tiesas zālē (tikai īsu brīdi)
 • Brāļu Zommeru dzīvoklī — Dārza ielā 14
 • Pēc tam Dārza ielā 12-6 — draudzes locekļa Karnīša dzīvoklī
 • Merķeļa ielā 4
 • Kādā namā Jūras ielā

Aktīva darbība Limbažu pilsētā atjaunojās 1990. gadā, kad tiek iesvētītas Limbažu draudzes jaunās telpas Burtnieku ielā 5-6. Līdz 1992. gada augustam dievkalpojumi notiek 2 reizes mēnesī, kurus vada mācītājs Modris Lapa.

1992. gada augustā atjaunojās arī Limbažu draudze, kurā apvienojās Limbažu rajonā dzīvojošie Siguldas un Salacas draudžu locekļi. Kopš draudzes atjaunošanas 1992. gadā līdz 2005. gada maija beigām draudzi vada mācītājs Dzintars Ozoliņš. Pēc tam no 2006. gada oktobra  līdz 2013. gada septembra sākumam — mācītājs Guntis Bukalders.

No 2013.gada 14. septembra draudzes mācītājs ir Dzintars Ozoliņš.

Kopš 2016. gada pavasara Limbažu draudzē darbojas mācītājs Aldis Zēmele.

Šobrīd Limbažu draudzē ir 44 draudzes locekļi.

Par Adventistu Baznīcu:
Septītās dienas Adventistu Baznīca ir strauji augoša pasaulplaša protestantiskā novirziena kristīgā Baznīca, kas apvieno aptuveni 18 miljonus ticīgo vairāk nekā 200 pasaules valstīs. Adventistu Baznīca aicina uz personīgu, glābjošu attiecību izveidošanu ar mūsu Kungu Jēzu Kristu, sagatavošanos Viņa otrajai atnākšanai, mūsu dzīves saskaņošanu ar Dieva gribu, kāda tā atklāta Vecās un Jaunās Derības rakstos, un veselīgu dzīvesveidu, uzsverot visu cilvēka dzīves jomu vienotību Dieva pagodināšanā.

Kopš 2008. gada 1. maija Septītās dienas Adventistu Baznīca Latvijā ir atzīta par tradicionālu kristīgo konfesiju.

Comments are closed.