Dievkalpojumi un Bībeles izpēte

Mūsu dievnams atrodas Limbažu centrā, Burtnieku ielā 5-6 (blakus Limbažu muzejam).

Dievkalpojumi:

  • Dievkalpojumi notiek katru sestdienu plkst. 11:00.
  • Svētais Vakarēdiens — katra nepāra mēneša otrās sestdienas dievkalpojumā. (Svētā Vakarēdiena pasniegšana mājās vai slimnīcā pēc iepriekšējas sazināšanās ar mācītāju vai diakonu (draudzkopi))
  • Dievkalpojumu un pasākumu kalendārs

Bībeles izpēte:

  • Bībeles izpētes stundas notiek katru sestdienu plkst. 12:15 pēc dievkalpojuma (jauniešiem/bērniem atsevišķi).

Bībeles stundas interesentiem:

  • Bībeles pamatu apguve interesentiem pēc iepriekšējas pieteikšanās pie draudzes mācītāja vai draudzes vecākā.

Bērnu svētīšana un kristības:

  • Saskaņā ar Jēzus sniegto paraugu, adventisti praktizē bērnu svētīšanu (Mat. ev. 19:13–15 un Marka ev. 10:13–16) un pieaugušo kristības, pilnībā pagremdējot ūdenī — vasarā parasti dabīgās ūdenskrātuvēs, ziemā īpaši izbūvētās baptistērijās baznīcā. (Skat. Mat. 3:16; Jāņa ev. 3:23; Ap. d. 2:38, 8:12,39; Lūkas ev. Rom. 6:3–5) Pirms kristībām obligāta Bībeles pamatmācību apguve.

Adrese un kontaktinformācija:

Comments are closed.