Svētības no augšienes

Septembris, kā zināms, ir laiks, kad skolas gaitas sāk skolēni — gan lieli, gan mazi. Pirmklasnieku vecāki apspriedās ar draudzes mācītāju un izlēma, ka vajadzētu aizlūgt par savu bērnu skolas gaitām. Tika nolemts, ka 20. septembrī notiks pirmklasnieku iesvētīšanas dievkalpojums. Bet visi vecāki vēlas, lai viņu atvasītēm būtu Dieva svētība, un tā pirmklasnieku iesvētīšana nedēļas laikā kļuva par visa vecuma bērnu iesvētīšanas dievkalpojumu.

Apstākļu sakritības dēļ bērnu iesvētes dievkalpojums notika tajā pašā dienā, kad draudzē viesojās pianists Māris Žagars. Gan bērnus, gan vecākus priecēja Māra virtuozā klavierspēle un humors, ar kādu Māris komentēja bērniem veltīto skaņdarbu.

Dievkalpojumā tika iesvētīti Sāra Ozoliņa, Marks Ozoliņš, Laura Sieriņa, Eduards Sieriņš, Raimonds Sieriņš un Laura Repina. Bērnu vecāki solīja audzināt savus bērnus Kristus mācības gaismā, lai viņi ne tikai dzirdētu Dieva likumus ar ausīm, bet pieņemtu tos arī sirdī, un izaugtu par krietniem un godīgiem cilvēkiem.

Bērnu iesvētīšana

Bērnu iesvētīšana

Bērnu iesvētīšana

Bērnu iesvētīšana

Bērnu iesvētīšana

Bērnu iesvētīšana

Bērnu iesvētīšana

Bērnu iesvētīšana

Kategorijas: Dievkalpojumi, Jaunieši, Svētki, Ziņas. Ielieciet grāmatzīmi permalink.