Nāciet viņu pielūgt..

Adventistu Limbažu draudzē 27.decembra pēcpusdienā, plkst. 14. sākās Ziemassvētku dievkalpojums. Lai arī oficiālie Ziemassvētki beigušies, tas neliedza mums ar dziesmām un dzeju pieminēt Glābēja Jēzus piedzimšanu Betlēmē.

Dievkalpojums sākās, kopīgi dziedot “Klau, kā debesskoris dzied”. Pēc tam klausījāmies bērnu un jauniešu sagatavotos priekšnesumus. Kā pirmos dzirdējām skaņdarbus klavierēm Sāras un Melānijas izpildījumā. Abas meitenes citēja arī pantus no Bībeles.
Ar skaistām kokles skaņām priecēja Līva un vēlāk arī Rita.

Klausījāmies mācītāja Valda svētku uzrunu. Viņš atgādināja, ka eņģeļi vēsti par Pestītāja dzimšanu paziņoja Betlēmes ganiem, kuri uzmanīja savus ganāmpulkus. Kāpēc eņģeļi apciemoja tieši ganus? Jo farizeji, muitnieki un citi ietekmīgi vīri būtu apšaubījuši vai tiešām ir piedzimis īstais Pestītājs, ja viņu pareģojumi nesakristu ar eņģeļu vēsti. Gani bija ielūgtie viesi Kristus dzimšanas dienā. Mācītājs sacīja, ka Betlēmes notikums arī šodien ir ielūgums ikvienam domās piedalīties Kristus dzimšanas dienā.

Pēc svētrunas dzirdējām dziesmu “Meklē savu Pestītāju” Silvijas, Vēsmas un Lienes izpildījumā, viņas pie klavierēm pavadīja Rita un akordeonu piespēlēja Ieva.

Ievas izpildījumā dzirdējām arī divus skaņdarbus – “Tu, mazā, klusā Betlēme” un “Jūs, ticīgie, nāciet”.

Noslēgumā visi kopā flautas, akordeona un klavieru pavadījumā dziedājām “Klusa nakts, svēta nakts”. Flautu Ievas pirmajam skaņdarbam un kopdziesmai “Klusa nakts, svēta nakts” spēlēja Katrīna.

Pēc dievkalpojuma bija arī sadraudzības mirkļi ar tēju un svētku mielastu.

Uz tikšanos iknedēļas dievkalpojumos sestdienās, plkst. 12.

Kategorijas: Dievkalpojumi, Pasākumi, Svētki, Ziņas. Ielieciet grāmatzīmi permalink.