Pastāvēt grūtībās.

Saulains uzausa 16.augusta rīts. Saules stari vēl vairāk mudināja draudzi priecāties par iespēju pulcēties uz dievkalpojumu, lai kopīgi ar dziesmām slavētu Dievu un pateiktos Viņam par visu, ko mums devis. Šis dievkalpojums no iepriekšējiem atšķīrās ar to, ka sākās tieši pusdienlaikā.

Dievkalpojuma pirmajā daļā bija Bībeles izpētes stunda. Pārdomājām kā Jēzus mūs māca mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš māca mīlēt arī savus ienaidniekus kaut arī tas grūti.

Klausījāmies mācītāja Valda Zilgalvja svētrunu “Kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts”. Mācītājs bija izvēlējies Bībeles pantus Mateja evaņģēlija 24.nodaļā no 9.-28. pantam.

 

Kategorijas: Dievkalpojumi, Ziņas. Ielieciet grāmatzīmi permalink.