Jūs, ticīgie, nāciet, gavilējiet priekā

2013.gada pēdējais dievkalpojums bija īpaši skanīgs. Pulcējāmies uz svētku dievkalpojumu, kurā pieminējām Kristus dzimšanu. Zāle bija piepildīta. Bija arī ciemiņi.

Dievkalpojuma otrajā daļā bija svinīgāka, jo klausījāmies Silvijas deklamētu dzeju. Kopā arī dziedājām vairākas Ziemassvētku dziesmas – “Tu mazā, klusā Betlēme”, “Klau, kā debesskoris dzied” un “Jūs, ticīgie, nāciet”. Klausījāmies mācītāja Dzintara Ozoliņa svētrunu.

Skanīgus priekšnesumus bija sagatavojuši arī draudzes jaunieši. Ar ģitāras skaņām priecēja Marks. Sāra no klavierēm izvilināja skaistu mūziku. Dziesmu “Kas ir šis Bērns” dziedāja Līga un Rita, ko uz klavierēm pavadīja Tabita. Varēja manīt, ka zālē esošie cilvēki ar aizrautību vēroja Ritas kokles spēli.

Dievkalpojuma beigās visi kopā dziedājām Ziemassvētku himnu “Klusa nakts, svēta nakts”. Pieminējām arī mēneša jubilārus un tad bija brīdis, ko bērni bija ilgi gaidījuši – saldumu paciņas. Pēc tam sarunās un pie bagātīga svētku mielasta galda pavadījām sadraudzības mirkļus.

Kategorijas: Dievkalpojumi, Svētki, Ziņas. Ielieciet grāmatzīmi permalink.