Ziemassvētki kopā ar bērniem bērnu namos

Draudzes bērni vēlējās iepriecināt savus vienaudžus, kam pietrūkst ģimenes siltuma ikdienā. Sadarbībā ar Adventistu Attīstības un Palīdzības aģentūras «ADRA» Austrijas filiāli, kas organizēja Ziemassvētku paciņu sagatavošanu, kur Austrijas bērni gatavoja dāvanas bērniem Austrumeiropā, Limbažu draudzes bērni sagatavoja dažādus priekšnesumus un devās uz bērnu namiem Umurgā un Ozolmuižā, lai pasniegtu ADRA’s sarūpētās Ziemassvētku dāvanas. Katrā bērnu namā bērni sniedza aptuveni 20 minūtes garu koncertu kā arī stāstīja Ziemassvētku stāstu. Pēc tam pasniedza dāvanas. Īpaši emocionāls piedzīvojums bija Ozolmuižā, kur vietējie bērni arī bija domājuši par īpašu “paldies” no savas puses. Braucot mājās, visi bija bez gala priecīgi par paveikto, bērni izjuta koncerta mēģinājumos ielikto pūļu rezultātus.

Man šķiet, ka šie pasākumi bija ļoti nozīmīgs brīdis ne tikai dāvaniņu saņēmējiem, bet arī devējiem. Bērni sajuta gandarījumu, ka spēj iepriecināt kādu. Lai Dievs svētī kā saņēmējus, tā arī devējus!

Kategorijas: Jaunieši, Misija, Pasākumi, Svētki. Ielieciet grāmatzīmi permalink.