Ziemassvētku dievkalpojums

Ziemassvētku dievkalpojums adventistu Limbažu draudzē notika 27. decembrī, taču pagājušie svētki nemazināja prieku cilvēkiem vēlreiz pieminēt Kristus dzimšanas notikumu.

Bērni un jaunieši bija sagatavojuši priekšnesumus. Bērni bija iestudējuši ludziņu par pazudušo jēru, kurš tika atrasts.

Svētku dievkalpojumu ar dziesmām kuplināja māsas Līga un Linda Pluģes, vairāki solisti ar instrumentāliem skaņdarbiem un Ozoliņu ģimenes ansamblis. Ar dzeju dievkalpojuma dalībniekus iepriecināja Mairita Sieriņa un Aivars Pluģis.

Mācītājs Guntis Bukalders aicināja palūkoties uz Ziemassvētku notikumu no mazliet neparasta skatu punkta — kā tie izskatījās, raugoties ar Marijas, Jēzus mātes, acīm. Kādi bija šīs pusaudžu meitenes pārdzīvojumi, gaidot piedzimstam Dieva Dēlu. Kā viņas ilgas pēc dažām Dieva svētībām beidzās ar to, ka viņa kļuva par Dieva Dēla māti. Kā viņas mazā pateicības dziesma Dievam pārtapa par dziesmu par revolūciju, ko šajā pasaulē ienesīs Tas, kurš tobrīd bija vēl tikai dažas šūnas viņas miesās. “Ja jūs atļausit Dievam ienākt jūsu dzīvē, ja ļausit Dievam piedzimt jūsos, tad neviens nevar pateikt ar cik lielām pārmaiņām tas beigsies — kā tas notika Marijas gadījumā,” noslēgumā teica mācītājs.

Dievkalpojuma noslēgumā dziedājām Ziemassvētku himnu — “Klusa nakts, svēta nakts”. Pēc tam tika sveikti decembra mēneša jubilāri un bērniem pasniegtas Ziemassvētku dāvanu paciņas.

Pēc dievkalpojuma bija sadraudzības brīži pie siltas tējas krūzes un kliņģera…

Foto: © Edgars Ozoliņš un Guntis Bukalders

Kategorijas: Dievkalpojumi, Jaunieši, Pasākumi, Svētki, Ziņas. Ielieciet grāmatzīmi permalink.