Ceļa meklētāju kluba dibināšana Limbažos

20081129-14-26-51

Pirms pāris nedēļām, 29. novembrī, notika neparasts dievkalpojums – notika jaunu Ceļa meklētāju kluba dibināšana.

Ceļa meklētāju pulkā tika uzņemti 8 bērni vecumā no 10 līdz 16 gadiem. Daži no viņiem vasarā piedalījās Ceļa meklētāju nometnē un piedalījās dažādās nodarbībās. Par piedalīšanos tajās jaunie Ceļa meklētāji saņēma nozīmītes, kuras tiem pasniedza uzņemšanas ceremonijā.

Uzņemšanas ceremoniju vadīja Inta Priede un Ceļa meklētāju klubs “Gulbji” no Rūjienas. Klubiņa jaunieši klātesošajiem paskaidroja Ceļa meklētāju likumus un pienākumus. Pēc tam viņi dziedāja CM himnu un vairākas apsveikuma dziesmas.

Pēc svinīgās uzņemšanas ceremonijas bija sadraudzības brīži ar tēju un klinģeri.

Kas ir Ceļa meklētāji?

Ceļa meklētāji (angliski Pathfinders) ir starptautiska Adventistu Baznīcas jauniešu kustība, kas domāta bērniem un pusaudžiem no 10-15 gadu vecumam.

Ceļa meklētāju kustības pirmsākumi meklējami Amerikas Savienotajās Valstīs pagājušā gadsimta 70. gados. Pašlaik Ceļa meklētāju klubi darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs, kur vairāk nekā miljons Ceļa meklētāju ir apvienoti 30 000 klubos. Latvijā Ceļa Meklētāju kustība darbojas kopš 1996. gada. Latvijā darbojas 20 klubi dažādās Latvijas pilsētās.

Organizācijas pamatā ir vēlme attīstīt gan garīgās, gan fiziskās, gan intelektuālās dotības. Visa pamatā ir centieni mācīt pusaudžiem veidot personiskas attiecības ar Dievu, kas dzīvē ir pats galvenais. Šī organizācija nav pulciņš vai brīvā laika pavadīšanas veids. Tas ir dzīvesveids. Pusaudzis ir Ceļa meklētājs ne tikai nodarbībās, bet arī dzīvē.

Ceļa meklētāju programmā sešu gadu laikā var piedalīties šādos kursos – Draugs, Ceļabiedrs, Pētnieks, Mežzinis, Ceļotājs, Gids. Šī programma dod 250 zināšanas mākslas, amatniecības, dabas, mājsaimniecības, dabas aizsardzības, tūrisma nozarēm. Par katra kursa un zinību apguvi Ceļa meklētāji saņem nozīmes, kuras redzamas uz Ceļa meklētāju formas. Dažādo iemaņu apguve bieži palīdz jauniešiem atrast savu hobiju vai pat karjeru.

Kategorijas: Ceļu Meklētāji, Jaunieši, Pasākumi, Ziņas. Ielieciet grāmatzīmi permalink.